مهمترین ویژگیهای این نسخه از تلگرام (که همه آنها را پیش از این تلگرام بتا دیده بودیم) ازین قرار است:


🔹 ارسال پیام ویدئویی کوتاه و گرد!

🔹 امکان مشاهده پیام ویدئویی کانالهای عمومی در آدرس telesco.pe بدون نیاز به حساب تلگرام

🔹 امکان ضبط صدا بدون نیاز به دست!

🔹 امکان پرداخت و خرید درون رباتی بدون نیاز به ترک محیط تلگرام (فعلا فقط برای کسانی که اپل پی دارند و برای سایر حسابهای بین المللی)

🔹 اضافه شدن قابلیت حذف پیام به ربات در گروه و کانال

🔹 پشتیبانی از تعداد سایت‌های بسیار دیگر در Instant View


دانلود نسخه اندروید:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=en


دانلود نسخه iOS:

https://itunes.apple.com/us/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8